افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت کالاهای صادراتی

22
0

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی ٣٣.١ درصد و تورم سالانه آن ٣٩.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش صنعت احداث و به نقل از ایسنا، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١۴٠٠ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­‌شود.

گفتنی است؛ برای محاسبه شاخص ­فصل تابستان ١۴٠٢ از داده­‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن­ها بایستی با ملاحظه انجام شود. همچنین پس از استخراج و ارائه داده‌­های قطعی سال ١۴٠٢ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجددا به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

شاخص قیمت کل ریالی

در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی ١٧٨,٧ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.۵ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان ١۴٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری برابر با ١٠٢,٠ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) یک درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١.٩ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢,۵- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.۵ درصد)، ۱۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.۵ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کمترین تورم فصلی با ٠.٠ درصد مربوط به گروه “اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و …” است. گروه “فلزات معمولی و مصنوعات آن­ها” نیز با تورم ۶.٢- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ١,۶- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.١ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۶ درصد)، ١٢.۵ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۸ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٣.۶ درصد مربوط به گروه “اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و …” است.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ١,٠- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴.۴- درصد)، ٣.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.٣ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠۵.٠ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و…” و کمترین تورم سالانه با ١٨.٢ درصد مربوط به گروه “مروارید طبیعی یا پرورده و ….” است.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ١,٩- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.۵- درصد)، ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *