اعلام مشکل رسانه

در صورتی که برای مشاهده صفحات رسانه صنعت احداث با مشکلی مواجه شده اید یا برای بهتر شدن آن پیشنهادی دارید توضیحات خود را برای ما ارسال فرمایید.

با تشکر