بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 1403

8
0

از وظایفی شورای عالی کار، تصویب بخشنامه ای در رابطه با افزایش حقوق سال بعد کارگران است. با توجه به اعلام رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، حداقل میزان دستمزد روزانه کارگران در سال 1403، مبلغ 2,388,728 ریال و حداقل حقوق ماهیانه پایه نیز برای 30 روز کار، مبلغ 71,661,840 ریال، تعیین و تصویب شده است.

از زمانی که در کشورهای مختلف، قواعد و قوانینی در قالب حقوق کار وضع گردید، احکام مهمی نیز در رابطه با حمایت از کارگران مقرر شدند که هدف از آن ها، حمایت از گروه های کارگری به عنوان قشر ضعیف تر، در مقابل گروه های کارفرمایی بود. کشور ما نیز از این موضوع، مستثنی نبوده و در قانون کار ، افزایش هر ساله حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه های زندگی پیش بینی شده است.

بدین منظور، هر ساله، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، اقدام به برگزاری جلسه ای نموده که خروجی آن، بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با افزایش حقوق سال بعد می باشد. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با حقوق کارگری، تصویب بخشنامه شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ می باشد.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قصد داریم پس از توضیح مختصر در رابطه با صدور بخشنامه افزایش حقوق شورای عالی کار 1403، به بررسی بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ بپردازیم .

یکی از مهم ترین وظایفی که در قانون کار، برای شورای عالی کار، به عنوان مرجع سیاست گذار در زمینه اشتغال و روابط کارگران و کارفرمایان مقرر شده است، تدوین بخشنامه افزایش حقوق می باشد که در واقع برای حمایت از کارگران مقرر شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، از وظایف شورای عالی کار، همه ساله این است که میزان حداقل مزد کارگران را، برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

حداقل دستمزد کارگران، با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

حداقل دستمزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را، تامین نماید.

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، تعیین حداقل دستمزد مزد کارگران تحت پوشش قانون کار، از وظایف شورای عالی کار می باشد. روند قانونی این مساله، بدین صورت بوده که هر ساله، حداقل افزایش دستمزد کارگران، ضمن لایحه بودجه سال بعد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس با تایید این رقم در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به طور نهایی تعیین و تصویب می گردد.

بر اساس اعلام رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، حداقل دستمزد روزانه کارگران، ​مبلغ 2,388,728 ریال بوده و حداقل حقوق آن ها نیز برای 30 روز، 71,661,840 ریال می باشد که نسبت به سال قبل، 35 درصد، افزایش یافته است. ذکر این نکته، ضروری است که افزایش حقوق، صرفا مربوط به حداقل پایه حقوق وزارت کار نبوده و تمام حقوق کارگری در قانون کار از جمله حق اولاد و بن کارگری را نیز شامل می گردد.

همچنین، باید در نظر داشت، با استناد به بخشنامه مزد 1403، سایر سطوح مزدی باید، روزانه، 22 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار)، به اضافه ماهانه ۶,۹۰۰,۷۸۰ ریال ، نسبت به آخرین مزد در سال گذشته، افزایش یابد.

به این ترتیب، جزییات حقوق 1403، طبق بخشنامه شورای عالی کار، به شرح ذیل خواهد بود:

دستمزد روزانه: 2,388,728 ریال

دستمزد ماهیانه برای 30 روز: 71,661,840 ریال

پایه سنوات روزانه: 70,000 ریال

بن کارگری ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسکن: 9/000/000 میلیون ریال

حق اولاد ماهانه: ۷/۱۶۶/۱۸۴ ریال

حداقل حقوق افراد مجرد و بدون سابقه در ماه های سی روزه: 7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان خواهد بود. بدیهی است در صورت تاهل، داشتن سابقه کار و فرزند دار بودن، حق اولاد و پایه سنوات روزانه به این مبلغ، افزوده خواهد شد.

در قسمت قبل، در خصوص شورای عالی کار و بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق، توضیح دادیم و تغییرات حقوق و دستمزد را، بر مبنای آن بیان نمودیم. در ادامه، متن بخشنامه شورای عالی کار، مصوب 29 اسفند ماه سال گذشته را در خصوص تغییرات دستمزد و حقوق، جهت مطالعه شما عزیزان، ارائه می دهیم.

متن بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق که در آن، به تعیین حداقل دستمز کارگران، پرداخته شده است، بیان می دارد:

1-از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌ گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

تبصره- با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

2-به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌ الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی، به نسبت مدت کارکردشان در سال گذشته، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن، حسب مورد، تعلق خواهد گرفت.

3- برای و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4-مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌ باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت گردد.

5- مبلغ حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

6- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌ هایی که دارای طرح طبقه‌ بندی مشاغل می‌ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌ های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

7- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاه‌ ها اشتغال می‌ یابند؛ نخواهد شد.

8-واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌ وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌ نامه‌ های کارگاهی و پیمان‌ های دسته‌ جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ های غیردولتی وابسته به صندوق‌ های بیمه‌ ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *