دیوار برلنی چیست؟

24
0

یکی از روش های پایدارسازی گودهای عمیق استفاده از دیوار برلنی می باشد. دیوار برلنی از ترکیب شمع‌های فولادی (پروفیل) یا بتنی به همراه رویه بتنی (شات) می باشد. شمع ها به منظور تأمین گیرداری لازم برای پروفیل‌ها بوده و طول آن به میزان 25 تا 35 درصد از عمق کل گود پائین‌تر از رقوم کف گود در نظر گرفته می شود. شمع های فولادی با انتهای گیردار به وجود می آیند و برای جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل‌های فولادی، رویه‌های بتنی پیش ساخته و یا در جا در محل قرار داده می‌شوند.

معمولاً در گودهایی که درخاک های زهکش پذیر و در زیر تراز آب زیرزمینی اجرا می گردند، فضایی در حدود 2.5 سانتی متر در بین تخته ها جهت اجازه به عمل زهکشی در نظر گرفته می شود. نظر به اینکه نشت آب از این فضای تعبیه شده در بین تخته ها می تواند باعث خروج مصالح ریزتر و ایجاد حفراتی در خاک پشت دیوار شود (که نتیجه این پدیده ایجاد افت و نشست درخاک مجاور دیوار خواهد بود)، در بسیاری از موارد نیز حفاری تا عمق مورد نظر انجام گرفته و جهت زهکشی آب از ترکیب لوله پولیکا و ژئوکامپوزیت پوشیده می شود که بازشدگی های به وجود آمده توسط الیاف گیاهی یا مصنوعی و یا فیلترهای ژئوسنتتیک پوشیده گردد.

  1. 1-اجرای عملیات خاکبرداری
  2. 2-گذاشتن شبکه آرماتور بین پروفیل ها
  3. 3-قالب بندی
  4. 4-بتن ریزی
    برای جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل های فولادی، دال بتنی در محل اجرا می شود. به جای استفاده از دال بتنی می توان از شاتکریت یا قطعات پیش ساخته استفاده نمود. از مهمترین مزایای سیستم دیوار برلنی کنترل کامل تغییر شکل ها می باشد.
    معمولا در گودهایی که در خاک های زهکش پذیر و در زیر تراز آب زیرزمینی اجرا می گردند، فضائی در حدود 2.5 سانتیمتر در بین تخته ها جهت عمل زهکشی در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه نشت آب بین تخته ها می تواند باعث خروج مصالح ریزتر و ایجاد ایجاد حفراتی در خاک پشت دیوار شود که باعث افت و نشست در خاک مجاور دیوار خواهد گردید.

شرایطی که جهت اجرای سیستم دیوار برلنی مناسب می باشد موارد زیر می باشد:
رس‌های کمی پیش تحکیم یافته
خاک‌های واقع در بالای تراز سفره آب زیرزمینی با کمی چسبندگی
خاک‌های همگن زهکش پذیر که عمل خشک سازی مناسب در آن ها اجرا می گردد.
شرایط نامناسب برای اجرای سیستم دیوار برلنی‌
اجرای سیستم دیوار برلنی در رس‌های نرم و ماسه‌های سست با ایجاد تغییر شکل‌های قابل توجه درخاک مجاور گود و ریزش خاک در دیوارها خواهد بود. در طول عملیات گودبرداری تا قرار دادن الوارهای چوبی در بین پایه‌ها‌ یا پوشش بتنی (شات) بخشی از دیوار گود بدون محافظ باقی می‌ماند. در نتیجه این نوع خاک‌ها مناسب نمی باشند.

از مهمترین مزایای دیوار برلنی کنترل مناسب تغییر شکل هاست. بررسی تغییر شکل‌ها به کمک نرم افزار Plaxis انجام می شود. محاسبات سازه‌ای دیوار برلنی بر اساس نتایج آنالیزهای تنش- تغییر شکل انجام می شود. از دیگر مزایای دیوار برلنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دارای ضریب اطمینان بالا برای گودبرداری های عمیق
کنترل تغییر مکان‌ها به دلیل صلبیت بیشتر دیواره
کنترل کیفی به دلیل کشش انکرها
معایب دیوار برلنی‌
هزینه بالا
سرعت پایین به دلیل تأخیر مهارسازی نسبت به چاه کنی و سولجر گذاری
نیاز به فضای زیاد در هنگام جا گذاری سولجرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *