مصوبات اخیر جلسه دادستانی در خصوص سازمان تامین اجتماعی

11
0

جلسه رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان با حضور اینجانب مهدی ناصر دادیار پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جناب آقای محمودی رئیس محترم کمیته حقوقی قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جناب آقای سعیدی دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، جناب آقای پورنصیری دبیر محترم کارگروه حمایت قضایی اقتصادی دادستانی تهران، جناب آقای قاسمی سرپرست محترم معاونت بیمه ای موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای شیخی سرپرست محترم اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای نعیمی مدیر کل محترم حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای محمدی معاون محترم بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای فلاح شجاعی مشاور محترم مالی و اداری شورای راهبردی املاک کشور، جناب آقای آتش هوش رئیس محترم کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای اثنی عشری نایب رئیس محترم کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای تکلی نماینده محترم اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای رضایی عضو محترم کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و جناب آقای رضوی مدیر محترم اجرایی کارگروه حمایت قضایی دادستانی تهران تشکیل و مصوبات جلسه که به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه در نسخه فیزیکی تنظیم شده رسیده است به شرح گفته شده در فایل پیوست ایفاد می گردد.

دانلود فایل مصوبات جلسه دادستانی در خصوص سازمان تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *