تابستان داغ ساخت‌وساز در تهران

6
0

طبق اعلام مرکز آمار، در تابستان سال جاری در مقایسه با بهار تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادر شده در شهر تهران ۴۳ درصد افزایش و در کل کشور ۷.۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش صنعت احداث و به نقل از ایسنا، بررسی نتایج طرح “گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور”  که از سوی مرکز آمار صادر شده نشان می‌دهد که در تابستان سال ١۴٠٢، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۴٣,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.

تعداد ١٩٠٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ١۴٠٢ صادر شده که نسبت به فصل گذشته ٣٧,٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩.٨ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١۴٠٢ بالغ ‌بر ٢۴٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴٨,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٠.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٣٠٨ مترمربع بوده است.

هم‌چنین در تابستان سال ١۴٠٢، تعداد ٩١۴۵٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٨ واحد بوده است.

تعداد ٢٣٩١٨ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١۴٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ١٩,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١.٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ١۴٠٢ حدود ١۶۴٩٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٠,٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.۵ درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶٩٠ مترمربع بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *