ابلاغ مصوبات شانزدهم و هفدهم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

7
0

با عنایت به ابلاغ مصوبات شانزدهم و هفدهم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ایران واصل گردیده است) اهم تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر ایفاد می گردد:

به منظور تسریع در فرایند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان که به هر دلیل تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی حاصل ١٣٩٨ به منظور فروش حواله از صادرات خود نگردیده اند، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال ١۴٠٠ ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های مذکور ایجاد گردیده است.

با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان آبان ماه سال جاری، حسب بند ( ۵) صورت جلسه سیزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت در فرایند جاری تجارت مشمولین این استثنائات، مهلت رفع محدودیت های تجاری این دسته از صادرکنندگان به منظور ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته تا پایان سال ١۴٠٢ تمدید می گردد.

با عنایت به اختیارات حاصل از ماده ( ٢١ ) آئین نامه اجرایی تبصره ( ۶) بند (ح) ماده ( ٢) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع محدودیت های مالیاتی ایجاد شده برای پرونده های مالیاتی سنوات ۱۴۰۱،۱۴۰۰،۱۳۹۷ ناشی از اجرای مفاد تبصره ( ١) بند (ج) بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۰۰/۱۷۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی ج.ا.ا مقرر شد:

“صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مکلفند نسبت به برگشت ١٠ % از کل مبلغ ارزی درآمد شناسایی شده سالانه برای هر پروژه که معادل ریالی آن در صورت های مالی سنوات ١٣٩٧ لغایت ١۴٠١ شناسایی شده است (درآمد شناسایی شده حاصل از ارائه خدمات قبل از کسر هزینه ها که با رعایت استانداردهای حسابداری شناسایی شده است) و به تایید کمیته ماده ( ١٩ ) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می رسد، حداکثر ظرف مهلت ٣ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. در صورت احراز بازگشت ارز به روش فوق که با رعایت ضوابط بازگشت ارز ناشی از صادرات کالای مرتبط با پروژه صورت خواهد پذیرفت، سازمان امور مالیاتی مکلف به اعمال معافیت به درآمد خدمات فنی و مهندسی سنوات ۱۴۰۱،۱۴۰۰،۱۳۹۷ خواهد بود.

استفاده از پروانه های صادراتی سال ١۴٠١ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال جاری امکان  پذیرد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *