رای هییٔت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

16
0

مطابق رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، کلیه هزینه های مرتبط با بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق ها و لیزینگ ها، اعم از سود، جریمه و کارمزد، باید به عنوان هزینه قابل قبول مودی از جانب ممیز مالیاتی پذیرفته شود. از نشر قانونی این رای از تاریخ صدور قابل استناد در لوایح اعتراضی ۲۳۸ و با توجه به جایگاه قانونی شورای عالی مالیاتی، هیئت های مالیاتی می باشد و مراجع مذکور و البته ممیز کل ملزم به رعایت آن می باشند.

دانلود فایل رای هییٔت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *