لزوم به کارگیری حداکثر ظرفیت های قانونی به منظور انجام بهینه فرایند ارزیابی مالی در مناقصات و ضرورت انسجام بخشی به نقش کمیته های فنی بازرگانی-بخشنامه شماره (2) انتظام بخشی به نظام فنی و اجرایی صنعت آب و برق

49
0

با عنایت به اهمیت ارزیابی مالی مناقصه گران و الزام مناقصه گزار به تشریح روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصات ( طبق تعریف مندرج در بند «ز» ماده (2) و مستند به مفاد ماده (20) قانون برگزاری مناقصات)، که تاکید بر آن حاکی از میزان اهمیت این مرحله در انجام سلامت فرایند مناقصه در فضایی منصفانه و همراه با شفافیت و به دنبال آن شناسایی و برگزیدن کم ترین قیمت متناسب پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه توام با تامین کیفیت مورد نظر، حفظ منافع ملی و صرفه و صلاح دولت خواهد بود. در راستای بهینه سازی فرایند ارزیابی مالی با استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود، رعایت مواردی که در فایل بخشنامه موجود است در تمام مناقصات حوزه پیمانکاری و تامین کالا ( فارغ از نوع مناقصه اعم از عمومی یا محدود، یک مرحله ای یا دو مرحله ای، محل تامین اعتبار و روش برآورد)، ضروری است.

دانلود فایل بخشنامه ارزیابی مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *