ابلاغیه مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور مبنی بر تکلیف کارفرمایان (واگذارندگان کار)به پرداخت ۴درصد حق بیمه سخت و زیان آور

19
0

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۸ برگزار و مصوبات شماره ۱و۲ و۳ شورا در خصوص کارهای سخت و زیان آور ابلاغ گردید:

مصوبه شماره ۱:

” پیشنهاد قرارگیری شغل نجات غریق در گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور” به واسطه عدم مواجهه مستمر با شرایط خطرناک نظیر: ایجاد تنش های روحی، شوک های روانی و هیجانی،استرس بیش از اندازه در لحظه مواجهه با انواع غریق، مخاطرات منجیان در حین عملیات نجات و… در طول ساعت کار قانونی روزانه در گروه مشاغل بند (ب) قرار نداشته و مستلزم طرح موضوع در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی بوده و تصمیم قطعی در کمیته های فوق الذکر منوط به ارائه گزارش کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه و تبصره آن می باشد.

مصوبه شماره ۲: 

با عنایت به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و۶ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و(۷۷) و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۶- مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار ( مقاطعه دهنده) خواهد بود.

مصوبه شماره ۳:

به استناد ماده ۷ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که سیاستگذاری کشوری سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به درخواست کمیت های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد، لذا صدور بخشنامه در این خصوص باید از طریق شورای مذکور و به صورت مصوبه قانونی به کمیته های استانی سراسر کشور ابلاغ گردد.

دانلود فایل ابلاغیه مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور مبنی بر تکلیف کارفرمایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *