تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده

25
0

به اطلاع می رساند به منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده، در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت های بازرگانی که بازگشت ارز آن ها کمتر از ۶۰ درصد می باشد، به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه، در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آن ها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد کارت بازرگانی آن ها تعلیق می گردد که اولین مرحله از تعلیق کارت ها از هفته گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد. لذا خواهشمند است موضوع به کلیه صادرکنندگان آن استان اطلاع رسانی گردد.

همچنین به اطلاع می رساند فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص می بایست از طریق ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد. بدین صورت که پس ازانجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰ %، در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می بایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و درصورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدیِ نرخ بازگشت ارز، ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجازبازگشت ارز، نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد.لازم به ذکر است رفع تعلیق کارت بازرگانی توسط ادارت کل صمت استانی برای این گونه افراد، الزاما می بایست پس از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت پذیرد و هر گونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و بااستناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تامین استان ممنوع می باشد.

دانلود فایل تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *