پاسخ استعلام نحوه محاسبه مدت تاخیر اقساط پیش پرداخت

30
0

بسمه تعالی 

موضوع: پاسخ استعلام نحوه محاسبه مدت تاخیر اقساط پیش پرداخت

با سلام واحترام:

بازگشت به نامه ۱۴۰۱/۶۶۰۹۹/ ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ به آگاهی می رساند:

در پیمان های منعقده در چارچوب ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و بر اساس موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان(بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸)،در محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت قسط اول پیش پرداخت(موضوع بند ۲-۲ بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲)،مطابق بند ۲-۲-۲ بخشنامه مذکور،،مبنای محاسبه شروع مدت تاخیر در پرداخت اقساط پیش پرداخت،« ده روز بعد از تسلیم ضمانتنامه های مربوطه به کارفرما» می باشد و تاخیر کارفرما در معرفی پیمانکار به منظور صدور ضمانتنامه،در صورت درخواست کتبی و پیگیری پیمانکار،در مدت یاد شده لحاظ می گردد.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط پیش پرداخت در مدت اولیه پیمان،« تاریخ آخرین روز پیمان» به جای « تاریخ واقعی پرداخت» لحاظ می گردد. لیکن در این حالت مجموع مدت تمدید بایستی از سقف مندرج در تبصره ذیل ماده (۳) کمتر باشد. مضافا: در صورت عدم پرداخت قسط اول پیش پرداخت،در محاسبه تاخیرات اقساط بعدی،به جای «تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت»،«تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت طبق پیمان»لحاظ می گردد.

سید جواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی و اجرایی،مشاورین و پیمانکاران

دانلود فایل پاسخ استعلام نحوه محاسبه مدت تاخیر اقساط پیش پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *