اصلاح بخشنامه آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات

25
0

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۳۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به پیوست بند (۴) مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه منضم به نامه شماره ۱۱۰۱/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و مفاد ماده (۱۶) آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات و تبصره (۲) ذیل آن موضوع بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح میگردد:

۱) ماده ۱۶-چنانچه کارفرما ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه،اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.

۲) تبصره ۲- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما دو سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی میبایست حداکثر شش ماه از تاریخ و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.

۳) مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان موضوع بند (۹) بخشنامه فوق الاشاره” از یک سال” به “دو سال ” اصلاح می گردد.

مرکز فناوری اطلاعات،آمار و محاسبات مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان،معاونین منابع بیمه ای،روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه،بازرسی دفاتر قانونی،بازرسی کارگاهی،اجرائیات،امور حقوقی و قوانین،فناوری اطلاعات،اعضاء هیات های تجدید نظر

تشخیص مطالبات،روسا،معاونین،مسئولین وکارشناسان واحدهای وصول حق بیمه،اجرائیات،فناوری اطلاعات شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *