سهم بخش صنعت از بازار کار اقتصاد ایران

118
0

سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل اقتصاد ایران در تابستان امسال حدود 33 درصد برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

به گزارش صنعت احداث،ایران در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران، بخش صنعت تنهای بخشی است که سهمش از تعداد شاغلین کل اقتصاد کشور تغییر نکرده است. به بیان دیگر بخش های کشاورزی و خدمات در چند فصل گذشته نوسانی را در رشد اقتصادی تجربه کرده اند و از همین با توجه به تغییر سهم این دو بخش از حجم اقتصاد ایران، سهم شان از تعداد شاغلین نیز دچار تغییر شده است. اما با توجه به اینکه در چند فصل گذشته بشخ صنعت تغییر و نوسان محسوسی در رشد اقتصادی اش نداشته، سهم بخش این بخش نیز از بازار کار کشور تغییر نکرده است. کل تعداد شاغلین بخش صنعت نیز در تابستان سال جاری 8 میلیون و 29 هزار نفر برآورد شده، این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر بوده است، بنابراین تعداد شاغلین حاضر در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 121 هزار نفر افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلین ایران نیز در تابستان 1401 حدود 33.5 درصد به ثبت رسیده است، با توجه به تغییرات کل تعداد شاغلین و تغییرات قابل ملاحظه تر در بخش خدمات و کشاورزی، سهم بخش صنعت از کل شاغلین و بازار کار در تابستان امسال نسبت به تابستان 1400 تغییری نکرده است.

همچنین نرخ بیکاری در ایران از 9.6 درصد در تابستان سال گذشته به 8.9 درصد در تابستان جاری رسیده که نشان از کاهش نرخ بیکاری در کشور دارد. بر این اساس کل جمعیت بیکار کشور در تابستان امسال 2 میلیون و 333 هزار بوده است. اما با توجه به اینکه همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته، نمی توان لزوما بیان کرد که وضعیت اشتغال در کشور بهبود یافته است. به جمعیت حاضر در سن کار که مایل به کار کردن هستند یا به عبارت دقیق تر در چند هفته گذشته جویای شغل بوده اند نسبت به کل جمعیت کار، نرخ مشارکت اقتصادی اقتصادی می گویند، افراد حاضر در این جمعیت می توانند بیکار یا شاغل باشند، مهم تمایل به کار کردن است. به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته اند شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته می شود. پس بر این اساس نرخ بیکاری بر مبنای کل جمعیت بیکار محاسبه نمی شود، بلکه کسانی که جویای یافتن شغل هستند مورد محاسبه قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *